Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

1992 yılında, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümüne bağlı olarak kurulduktan sonra günümüzde giderek çoğalan gereksinimlere cevap vermek üzere hukuktan ve iktisattan tıbba, uluslar arası ilişkiler, güzel sanatlar ve edebiyattan teknik alanlara kadar uzanan geniş bir yelpazede bilimsel yöntemler ışığında yazılı / sözlü, ardıl / eş zamanlı çeviriler yapabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı, Türkçe-Fransızca iki dilli lisans diploması ile sonuçlanan dört yıllık bir program yürütmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan üniversiteye giriş sınavına ve Fransızca dil puanına göre bu programa kayıt olma hakkını kazanan öğrenci, önce Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun uyguladığı yeterlik sınavına katılır. Bu sınavda başarısız olanlar bir yıllık Fransızca hazırlık eğitimi görürler. Yeterlik sınavında ya da hazırlık öğretimi sonunda başarılı olanlar, ilgili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü derslerle Anabilim Dalınca açılan kuramsal ve uygulamalı meslek derslerinin yanı sıra her dönem Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca gibi Yabancı Diller Yüksek Okulunun açtığı seçmeli dil derslerinden birini alırlar. Bu dillerden her hangi birini iyi bildiklerini başarılı oldukları KPDS, Yabancı Diller Yüksek Okulu yeterlik sınavı, TOEFL, vb. gibi sınav sonuçlarıyla belgeleyenler bunların yerine başka seçmeli ders alabilirler. Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı diplomasına hak kazanabilmek için programdaki -24 kredilik kısmı seçmeli- toplam 129 kredilik derse yazılıp başarılı olmak gerekir.

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalına yazılan öğrencilerden İngilizce ya da Almancayı çok iyi bildiklerini KPDS, TOEFL veya başarı notu her yıl Mütercim-Tercümanlık Bölümü akademik kurulunca belirlenecek ve Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek okulunun yapacağı bir sınavla kanıtlayanlar, 3. ve 4. sınıftan almaları gereken derslerin 24 kredilik kısmını Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün ya da İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalının diğer bölümler için açtıkları dersler arasından seçip bunlardan da başarılı olurlarsa, Fransızca-Almanca-Türkçe ya da Fransızca-İngilizce-Türkçe (üç dilli) Mütercim-Tercümanlık Bölümü diplomasına hak kazanırlar.

Marie Haps Enstitüsünün bağlı olduğu Léonardo da Vinci Yüksek Okulu (Bruxelles - Belçika) ile Hacettepe Üniversitesi 28 Şubat 2002 tarihinde ikili anlaşma imzalamış olup bu anlaşma çerçevesinde adı geçen Enstitü ile Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim dalı arasında üç yıldır öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, March Bloch Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler ve Mütercim-Tercümanlık Enstitüsü (Strasbourg - Fransa) ile Hacettepe Üniversitesi arasında sürdürülen görüşmeler sona erip anlaşma imzalandığında Mütercim-Tercümanlık Bölümü diploması programı (üçüncü program) mezunları iki Üniversitenin de onayladığı ORTAK DİPLOMA'ya sahip olabilecekler, bu diplomaya aday kimi öğrenciler öğrenimlerinin bir bölümünü Strasbourg'da yapabileceklerdir. Ayrıca, Fransa'daki -az sayıda da olsa- öteki Mütercim-Tercümanlık Bölümleri ile Sokrates - Erasmus projeleri çerçevesinde ilişki kurulmasına çalışılmaktadır.

Tüm bu olanakları iyi değerlendirecek öğrenciler gereği gibi donanımlı olarak iş yaşamına atılacak, dış dünyaya açılabileceklerdir.

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü
06800 Beytepe Ankara
2019
Sorumluluk Sınırı