Yayınlarımız
 1. Alan, C. (2008). Çevirmenin Yaratıcılığının Biçimsel ve Devingen Eşdeğerlik Üzerindeki Rolü: Anagram Çevirisi. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi , s. 145-154.
 2. Altay, A., Ateşman, E., & Alan, C. (2011). Towards a Terminology Centre: Awareness, Project, Outcome. Terminology for Europeans (and beyond): Proceedings of the International Symposium on Terminological Service Centres. Gent: Academia Press.
 3. Altay, Ayfer. "Harmonising the Translation of EU Documents, setting standards and norms: the case of Turkey." Scolia, 25/2011, 199-206.
 4. Altay, Ayfer. "Initiating a Terminology Policy, the Case of Turkey: TermTurk Project." Magar Terminológia. Journal of Hungarian Terminology, 4(2011) 2, 151-159.
 5. Arusoğlu, S. (2010). Français Français 2, Exercices de Grammaire et de Traduction, Niveau 2. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 6. Arusoğlu, S. (2011). Çevirmenler İçin Tıp Eğitimi. I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.
 7. Baş, N. (2011). Gümrük Alanında Çeviriye Yönelik Terminoloji Çalışmasında Karşılaşılan Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , s. 41-60.
 8. Dogan, A. Arumi, R.M., Rubio, M.B. (2009). Metacognitive Tools in Interpreting. Hacettepe University, Journal of Faculty of Letters. Vol. 26, Number 1, pp. 69-85.
 9. Dogan, Aymil and Kahraman, Rana. (2011). Emergency and Disaster Interpreting in Turkey: Ten Years of a Unique Endeavour. Hacettepe University, Journal of Faculty of Letters. Vol. 28, Number 2, pp. 61-77.
 10. Dogan, Aymil. (2009). Training of Interpreters: Some Parameters of Curriculum. Translation in All Its Aspects with Focus on International Dialogue. International Colloqium of Translation. H. Anamur, A. Bulut, A. U. Yılmaz (Eds). Translation Association. Istanbul: Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. ss.378-381.
 11. Dogan, Aymil. (2011). Cognitive Pragmatic Dimension in the Training of Interpreting. E.D.Adanur (Ed.). IDEA:Studies in English. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Chapter 42, pp. 447-487.
 12. Dogan, Aymil. (2011). Learning Approaches and Study Habits of Conference Interpreting Students. Eurosian Journal of Educational Research. Issue: 42, pp.29-44.
 13. Dogan, Aymil. (2012). Surveying the Volunteers of Emergency and Disaster Interpreting Initiative (ARC) in Turkey. Hacettepe University, Faculty of Letters. (in process).
 14. Doğan, Aymil. (2008). Andaş Çeviride Görsel Malzemenin Edimbilimsel ve Metinbilimsel Çözümlemesi. Çeviribilim ve Uygulamaları. Ankara: Bizim Büro. Sayı 18, ss. 77-96.
 15. Doğan, Aymil. (2009). Mahkeme Çevirmenliğinin Dünyadaki Gelişim Aşamaları ve Türkiye’deki Mevcut Durumu. Çeviribilim ve Uygulamaları.Ankara: Bizim Büro. (basımda).
 16. Doğan, Aymil. (2009). Sözlü Çeviri: Çalışmaları ve Uygulamaları. Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı. (ilk baskı 2003, ss. 174, Ankara: Hacettepe Doktorlar Yayınevi). Ankara: Siyasal Yayınevi. ss.194.
 17. Doğan, Aymil. (2011). Ardıl Çeviri Eğitiminde Bazı Bilişsel Süreçler ve Kuramsal Yaklaşımlar. Littera. C. Ertem (Yay. Haz.). Cilt 28, ss.201-213.
 18. Doğan, Aymil. (2011). Sözlü Çeviri Eğitimi İçin Yatkınlık Sınavı Üzerine Çalışmalar ve Görüşler. S. Eruz ve F. Şan (Yay. Haz). Çeviribilimden Kesitler. Turgay Kurultay’a Bir Armağan. İstanbul:Multilingual, ss.61-70.
 19. Doğan, Aymil. (2012). Andaş Çeviriye Anokhin’in İşlevsel Sistem Kuramı ve Chernov’un Etkinlik Kuramı Kapsamında Yaklaşım. Ankara Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Dergisi. Cilt 52, Sayı 1, ss. 113-132.
 20. Erkazanci Durmus, Hilal 2011. Review of The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923–1960”. Babel 57:3, 366–369.
 21. Erkazanci, Hilal (2008) ‘Review of Jean Boase-Beier’s Stylistic Approaches to Translation’. In: The Translator: Studies in Intercultural Communication (St Jerome).
 22. Erkazanci, Hilal (2009) Review of Political Discourse in the Media: Cross-Cultural Perspectives. In: Discourse and Society 20(1):179-182
 23. Erkazanci, Hilal (2010). Review of Constructing a Sociology of Translation. In: Translation Ireland A special issue Community Interpreting in Ireland and Abroad Volume 18, number 2
 24. Erkazanci, Hilal. (2008) “Language Planning in Turkey: a Source of Censorship on Translations”. In: Seruya, T. & M. L. Moniz (eds.) Translation and Censorship in Different Times and Landscapes. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. pp. 241-251
 25. Erkazanci, Hilal. (2011) “A critical sociolinguistic approach to translating marginal voices: The case of Turkish translations”. In: Federici, Federico M. (ed.) Translating Dialects and Languages of Minorities Challenges and Solutions Series: New Trends in Translation Studies - Volume 6
 26. Erten Asalet ve Yetkiner Neslihan (2008) “ Gözden Uzak Türkçe’den Irak; Opstap Opnieuw Eğitim Projesi Bağlamında Hollandaca’dan Türkçe’ye Çocuk Öyküleri Çevirilerinde Kabuledilebilirlik” Çeviribilimde Yeni Ufuklar: Uluslararası Çeviribilim Konferansı Bildirileri, 187 – 208.
 27. Erten, Asalet (2008) “Children’s Literature in Translation: English Author Edith Nesbit in Turkish” Translation and Cultural Diversity: XVIII FIT World Congress 4 – 7 August 2008 organised by FIT, Shanghai, China.
 28. Erten, Asalet (2009) “Fantastik Çocuk Yazını ve Çeviri” Çeviribilim, Dilbilim ve Dil Eğitimi Araştırmaları, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, 152 – 159.
 29. Erten, Asalet (2009) “Translating culture-specific features in Children’s Literature” Children’s Literature and Cultural Diversity in the Past and the Present: 19th Biennial Congress of IRSCL, 8 – 12 August 2009 organised by Goethe Universitat, Frankfurt am Main, Germany.
 30. Erten, Asalet (2010) “Internationalism and Translation Awards – Prizes in Children’s Literature”. Translation Studies in the New Millenium Vol: 8, 29 – 36.
 31. Erten, Asalet (2010) “The Author as the in/visible translator of her works in the Turkish Tradition” The Author – Translator in the European Literary Tradition 28 June – 1 July 2010 organised by Swansea University, United Kingdom.
 32. Erten, Asalet (2010) “Translating İlhan Berk”. Talisman: A Journal of Contemporary Poetry and Poetics. Summer/Autumn No:38/39/40, 363 – 371.
 33. Erten, Asalet (2012) “Çocuk Yazını Çevirisinde Çeviri Stratejisi Olarak Uyarlamalar” 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, 665 – 1002.
 34. Kumcu, A. (2008). Alice Çeviri Diyarında: Kültürel Motifler Açısından Bir Çeviri Eleştirisi. Çeviribilim ve Uygulamaları (18), 123-144.
 35. Özbay, Recep. “Äquivalenz bei türkischen und deutschen Somatismen mit ‘Hand’ und ‘Auge’”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat Dergisi, 2010, ISSN: 1300-7491, Sayı 64, s. 97-120.
 36. Özbay, Recep. “Das Deutschlandbild beim Lernprozess von deutschlernenden türkischen Studenten“, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Aralık 2011, ISSN: 1301-5737, Cilt 28, Sayı 2, s.157-177.
 37. Özbay, Recep. “Hukuk Terminolojisinin Öğretimi ve Çevirisine Disiplinlerarası ve Analitik Yaklaşım”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, ISSN: 1300-5340, Sayı 40, s. 233-242.
 38. Özbay, Recep. “Türkiye’nin Turizm Serüveni”, Pınarbaşı Dergisi, 2012, ISSN: 1302-5716. Sayı 144-145-146, s. 15-27.
 39. Özbay, Recep. “Übersetzungsproblematik bei türkischen und deutschen somatischen Phraseologismen”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, ISSN: 1012- 0165, Cilt 21, Sayı 2, s.70-86.
 40. Özbay, Recep. “Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Üzerine”, Pınarbaşı Dergisi, 2011, ISSN: 1302-5716, Sayı 129-130-131, s. 18-24.
 41. Özbay, Recep. Yabancı Dil Öğretiminde Ders Gözlem Uygulamalarının Kalite Güvencesi Çalışmalarına Katkısı“, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Aralık 2009, ISSN: 1301-5737, Cilt 26, Sayı 2, s. 175-192.
 42. Turan, Dilek. “Globalisierungstendenzen in der neueren Gegenwartsliteratur und Feridun Zaimoğlu’s Roman “Hinterland”(2009). Folklor Edebiyat Dergisi, Cilt, Sayı , Temmuz 2012.
 43. Turan, Dilek. “Literarische Übersetzung als kulturwissenschaftliche Interaktion. Kulturenvermittlung am Beispiel Feridun Zaimoğlu’s “Koppstoff” (1999).” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,Cilt 28, Sayı 2, Ankara, Aralık 2011.
 44. Turan, Dilek. Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları ve Edebi Çeviri. Mosebach, Handke ve Eray’da buluşan farklı kültürler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa 1-11, Elazığ, Temmuz 2012.
 45. Yıldırım, Ceylan. (2011) " Le Réalisme Magique dans "Le Livre des Nuits" et "Nuit d'Ambre" de Sylvie Germain", Ankara: Ürün Yayınları, Littera Edebiyat Yazıları, C.28, s.63-69.
Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü
06800 Beytepe Ankara
2019
Sorumluluk Sınırı