Yönetim

Prof. Dr. Mümtaz Kaya
Bölüm Başkanı
mumtazkaya@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Elena Antonova Ünlü
Bölüm Başkan Yardımcısı
elenaunlu@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Sinem Bozkurt
Bölüm Başkan Yardımcısı
ssbozkurt@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Asalet Erten
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı
aerten@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Oral
Franszıca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Dilek Turan
Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı
dilekt@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü
06800 Beytepe Ankara
2019
Sorumluluk Sınırı