Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği

Önemli Notlar

  • Aşağıdaki bilgi ve belgeler AB Ofisi yurtdışına çıkmadan önce Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı ile izinli sayılmanız, ekle-sil işlemlerinin yapılması ve döndükten sonra eşdeğer sayılan ders ve notlarınızın transkriptinize işlenmesini kapsar.
  • Genel süreç adımları, seçilme koşulları, başvuru belgeleri ve başvuru takvimi için lütfen AB Ofisi'nin web sitesini ziyaret edin.
  • Listenenen belgeleri bilgisayarınızda .docx dosyası üzerinde doldurup Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörlüğüne ıslak imzalı bilgisayar çıktısı olarak teslim etmeniz gerekmektedir. Elle doldurulan ve/veya ıslak imzası olmayan belgeler kabul edilmez.
  • Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçenizi teslim etmeden önce tüm eklerinin hazır ve onaylı olduğundan emin olun.
  • Belgelerin Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörlüğüne zamanında ve eksiksiz teslim edilmesinin sorumluluğu öğrenciye aittir.

1: Gitmeden Önce

Süreç

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına katılacağınızı akademik danışmanıza bildirin.

Öğrenci izin dilekçesinizi doldurup onaylı ekleriyle birlikte Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edin. İzin dilekçesini ekleriyle teslim etmeden yurtdışına çıkan öğrencinin Erasmus programı geçersiz sayılır, ders ve not eşdeğerlik işlemleri yapılmaz.

Çift Anadal Programı ve/veya Yandal Programı gibi ek programlara devam ediyorsanız Koordinatörünüze bilgi verin. İzin yazınız buna göre hazırlanacaktır.

Hareketlilik Öncesi Öğrenim Anlaşması'nı Koordinatörünüzle birlikte doldurun.

 

Belgeler

2: Ekle-Sil

Süreç

Bu süreç yalnızca misafir olduğunuz üniversitede ekle-sil döneminde değişiklik yaptıysanız geçerlidir.

ADIM 1: Öğrenci Ekle Sil Dilekçesini indirip bilgisayar üzerinde kendi bilgilerinizle doldurun, çıktı alıp mavi kalemle imzalayın ve renkli taratın.

ADIM 2: Ekle Sil Öğrenim Anlaşmasını indirip formun üstündeki tabloda (A) sildiğiniz ve yerine aldığınız dersleri sırayla ve nedenleri ile belirtin.

ADIM 3: Eklediğiniz yeni derslerin eşdeğerliğini yapması ve formu imzalaması için Ekle Sil Öğrenim Anlaşmasını VE gitmeden önce hazırladığınız Before Mobility Öğrenim Anlaşmasını koordinatörünüzün e-posta adresine gönderin.

ADIM 4: Koordinatörünüzün size imzalayarak gönderdiği ekle sil öğrenim anlaşmasını, misafir olduğunuz üniversitenin koordinatörüne de imzalatarak imzalalı öğrenci ekle sil dilekçesi ile birlikte tekrar koordinatörünüzün e-posta adresine gönderin.

Açıklama: Öğrenci Hareketlilik Öncesi Öğrenim Anlaşması'nda almayı taahhüt ettiği ve Ekle Sil Öğrenim Anlaşmasında silmediği tüm dersleri almakla ve transkriptinde göstermekle yükümlüdür.

Belgeler

3: Döndükten Sonra

Süreç

ADIM 1: Dönen Öğrenci Eşdeğerlik Dilekçesini indirip bilgisayar üzerinde kendi bilgilerinizle doldurun ve çıktı alıp mavi kalemle imzalayın.

ADIM 2: Ders dönüşüm belgesini bilgisayarınıza indirip Hacettepe Üniversitesi'ndeki Eşdeğer Dersler, H.Ü. Notu sütunlarını ve aşağıdaki tablolar boş kalacak şekilde doldurun.

ADIM 3: Not dönüşümü yapması ve kontrol etmesi için doldurduğunuz ders dönüşüm belgesini koordinatörünüze e-posta ile gönderin.

Açıklama: Misafir Olunan Üniversitede Alınan Dersler başlıklı tabloya Erasmus+ Programı boyunca aldığınız dersleri kodları, AKTS kredileri ve yerel notlarıyla yazın. Dersler transkriptinizdeki sırayla takip etmelidir.

Hacettepe Üniversitesi'nde Eşdeğer Sayılan Dersler başlıklı tabloya, gitmeden önce koordinatörünüzle birlikte hazırladığınız öğrenim anlaşmasında ve ekle sil belgesinde aldığınız derslere eşdeğer sayılan Hacettepe Üniversitesi derslerini kodları ve kredileriyle yazın.

Ekle-Sil belgesinde yaptığınız herhangi bir değişiklik varsa tabloya eşdeğer sayılan son dersi yazın. Eşdeğerlik tablosundaki dersler Öğrenim Anlaşması ve Ekle-Sil Öğrenim anlaşmasında almayı taahhüt ettiğiniz TÜM dersleri ve transkriptinizi bire bir yansıtmalıdır. Öğrenim anlaşması ve ekle-sil belgesinde taahhüt edildiği halde alınmayan ve dolayısıyla eşdeğerliği yapılmayan derslerden öğrenci sorumludur.

 

ADIM 4: Koordinatörünüze Dönen Öğrenci Eşdeğerlik Dilekçesini tüm onaylı ekleriyle teslim edin.

Dönüş sonrası eşdeğerlik işlemleri belge ve bilgilerde herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık olmadığı durumlarda yaklaşık dört - altı hafta arasında sürmektedir.

Belgeler