Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mümtaz Kaya

 
mumtazkaya[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları:Yazın çevirisi, Görsel-İşitsel Çeviri, Karşılaştırmalı Edebiyat

 

 

Doç. Dr. Zeynep Oral

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık ABD Başkanı - Bölüm Başkan Yardımcısı

 
zen[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları:Göstergebilim, İşaret Dili Çevirisi, Söylem Çözümlemesi

 

 

Doç. Dr. Ceylan Yıldırım Yaşar

 
ceylany[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Çeviri teknolojileri, Terimbilim, Bilimsel ve teknik metinler çevirisi, Kültürlerarası etkileşim

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Sezai Arusoğlu

 
sezai[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Can Gökduman

 
umutcangokduman[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Çeviri tarihi, Yazın çevirisi, Görsel-işitsel çeviri

 

 

Öğr. Gör. Celal Postacı

 
celozan[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Çeviribilim, Sözlü çeviri, Edebi çeviri

 

 

Arş. Gör. Dr. Filiz Tokalak Baltacı

 
filiztokalak[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Çeviribilim, Çocuk edebiyatı çevirisi, Çocuklara yabancı dil öğretimi
 

 

 

Arş. Gör. Sabahattin Buğra Akdoğan 

 
bugraakdogan[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Yazın çevirisi, İçmetinsellik

 

 

Arş. Gör. Elif İklimRençper

 
elifiklimrencper[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: