Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Staj

Staj Başvuru Süreci ve Başvuru Belgeleri

Üniversitemizde staj yapma süreci değişmiştir. Değişiklik öğrencilerin Sağlık Sigortası kapsamında olup olmamalarıyla ilgilidir. Ailesinden dolayı Sağlık Sigortası kapsamında bulunan öğrenciler için Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sadece İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları nedeniyle prim ödenirken Sağlık Sigortası kapsamında bulunmayan öğrenciler için buna ek olarak Genel Sağlık Sigortası primi de ödenecektir.

Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunup bulunmadıkları kendilerinin dolduracakları Beyan ve Taahhütname ile tespit edilecektir. Bu nedenle staj yapmak isteyen her öğrenci Ek4 veya Ek5'te yer alan iki Tahhütnameden kendi durumuna uygun olanı dolduracaktır.

Bu konuda ayrıntılı bilgiler için Stajyer Öğrenciler İçin İzlenecek Yol dosyasına bakınız.

Zorunlu stajlarını yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip edecektir:

ADIM 1: Önce, Ek 2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu ile Ek 3 İşyeri Başvuru ve Kabul Formu'nu bilgisayar ile doldurarak Staj Koordinatörünüze onaylatınız.

ADIM 2: Ek 3 Formunu staj yapmak istediğiniz kurumdaki Yetkili Kişiye onaylatınız.

ADIM 3: Daha sonra, Sağlık Sigortası kapsamında değilseniz Ek 4 Beyan ve Tahhütname (Sağlık Hizmeti Almayanlar İçin), Sağlık Sigortası kapsamında iseniz Ek 5 Beyan ve Tahhütname (Sağlık Hizmeti Alanlar İçin) formunu doldurunuz.

ADIM 4: Onaylattığınız

  1. Ek 2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formunu,
  2. Staj yapacağınız kurum tarafından onaylanmış olan Ek 3 İşyeri Başvuru ve Kabul Formunu ve
  3. Durumunuza uygun olarak doldurduğunuz Ek 4 veya Ek 5 Beyan ve Tahhütname Formunu

Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.

 

ÖNEMLİ NOT:Onaylanan belgeleriniz staja başlama tarihinden en az 25 gün önce Sekreterliğe teslim edilmiş olmalıdır. Aksi halde Üniversite tarafından sigorta işlemi yapılamamaktadır. (04.06.2014)

STAJIN ZORUNLU OLDUĞUNA DAİR BELGE: Bazı kurum ve kuruluşlar başvuru aşamasında stajın zorunlu olduğuna dair belge talep edebilmektedirler. Bu nedenle, aşağıda staj belgeleri arasında yer alan "Zorunlu Staj Belgesi"ni ilgili alanları bilgisayarda doldurup bölüm sekreteri aracılığıyla bölüm başkanına onaylatarak kuruma iletmek üzere teslim alabilirsiniz.(16.11.2016)

Staj belgeleri