Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Tanıtım

Genel Tanıtım

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nün kuruluş amacı, bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve benzeri birçok konuda ve çağın gerekleri doğrultusunda gelişmekte olan yeni alanlarda İngilizce-Türkçe, Fransızca-Türkçe ve Almanca-Türkçe dil çiftleri çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek bilgili, kültürlü, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmektir.

Çift Anadal Eğitimi

İngilizce, Almanca ya da Fransızca Mütercim ve Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler ikinci yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Çift Anadal Programına başvuruda bulunabilir. Çift Anadal Programına başvuruda bulunacak öğrencilerin "Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi"nde belirtilen koşulları taşımaları gerekir. Ayrıca, ikinci yabancı dilden Çift Anadal Programına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin YDYO tarafından düzenlenen (ilgili) yabancı dil sınavından 80 puan alması ya da senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınav puanına sahip olması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

Yandal Eğitimi

Bölümümüze bağlı anabilim dallarında Üniversitemizin diğer programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler için Yandal Eğitim programları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ilgili anabilim dalının eğitim programlarına bakınız.

Laboratuvarlar

Andaş Çeviri Eğitim Laboratuvarı (AÇEL)

Bölümüzdeki Andaş Çeviri Eğitim Laboratuvarı (AÇEL) öğrencileri gerçeğe yakın ortamda sözlü çeviriye hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Laboratuar çift kişilik 13 kabine sahiptir. Ayrıca 20 kişilik dinleyici masası mevcuttur. Yani aynı anda 46 öğrencinin sözlü çeviri eğitimi almasına olanak sağlamaktadır.

AÇEL andaş (simültane) çeviri eğitiminin yanısıra ardıl ve yazılı metinden sözlü çeviri eğitimi için de kullanılmaktadır.

Bilgisayar sistemiyle donatılmış, internet bağlantısına sahip ve uydu televizyon yayınlarından yararlanmaya uygun bir düzeneneğe sahip laboratuarda öğrenciler andaş çeviri alıştırmalarını kaydederek kendilerini geliştirmek amacıyla başarımlarını daha sonra değerlendirme olanağına sahiptir.

Çift kişilik kabinler gerçek hayatta da olduğu gibi öğrencilerin ekip olarak çalışmayı öğrenmesini, bir başka kabindeki arkadaşından röle almayı öğrenmesini amaçlamaktadır. Mevcut sistem öğrencilerin yetenek ve düzeylerine göre gruplar halinde alıştırma yapmasına olanak sağlamaktadır. İstenildiği kadar çalışma grubu oluşturulabildiği için öğrencilerin özelliklerine uygun eğitim verilebilmesi mümkün olmaktadır.

Lisans eğitim programımızda 2009 yılında yapılan değişiklikle sözlü ve yazılı çeviri eğitimi alan gruplar birbirinden ayrıldığı için son iki yılda edindiğimiz deneyimlere göre, 10-15 kişiden oluşan sözlü çeviri grubuna çok daha nitelikli eğitim verme olanağı mümkün olmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarı

Bölümümüz oldukça gelişmiş 30 bilgisayarlı bir bilgisayar laboratuvarına sahiptir. Bilgisayar laboratuarı, bilgisayar destekli çeviri, seslendirme ve altyazı çevirisi, terim çalışmaları gibi dersler için kullanılmaktadır.

Bilgisayar laboratuvarı neden önemli?

Öğrencilerimiz bu laboratuarda Bilgisayar Destekli Çeviri (BDÇ) yazılımlarıyla tanışıyor ve across, dejavu, MemoQ gibi yazılımları kullanmayı öğreniyorlar.

Günümüzde çeviri faaliyeti bilgisayar ve internet olmaksızın düşünülemiyor bile... İş aramak amacıyla bir çeviri işletmesine başvuran mezunumuza ilk sorulacak soru "BDÇ biliyor musun" oluyor. Bu nedenle öğrencilerimizin BDÇ yazılımlarını tanıması mezuniyetten sonra tatmin edici bir iş bulmasını kolaylaştıracak önemli bir yetenek.

Biz de öğrencilerimizi uluslararası çeviri piyasasına hazırlayabilmek amacıyla gelişmiş bir laboratuvar kurduk. Mezun öğrencilerimizin gerek bilgisayar destekli çeviri araçlarına gerekse terminoloji yönetimi yazılımlarına hakim olmasını istiyoruz. Laboratuvarımızın özellikleri şöyle:

Donanım

  • SUN Solaris sunucu
  • Windows 2000 sunucu
  • 30 adet Sun ince istemci (thin client)
  • Laser yazıcı
  • HP 5790 Tarayıcı

Laboratuvarda ayrıca projektör ve film çevirisi derslerinde kullanılmak üzere ses sistemi mevcuttur.

Yazılım

  • Phrase: Bölümümüze, çevrimiçi çeviri platformu Phrase tarafından ücretsiz 'Academic Edition' hesabı verilmiştir. Kendilerine çok teşekkür ederiz: www.phrase.com

          

  • Dejavu (Demo sürümü)
  • tlTerm (Demo sürümü)
  • Altyazı yazılımları
  • Çeviri sürecinde gerekli diğer yazılımlar