Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Yatay Geçiş

Aşağıda listenenen belgelerden danışmanınızın belirttiklerini bilgisayarınızda Word dosyası üzerinde doldurup danışmanınıza ıslak imzalı bilgisayar çıktısı olarak götürmeniz gerekmektedir. Elle doldurulan ve/veya ıslak imzası olmayan belgeler kabul edilmez. Danışmanınıza teslim etmeden önce tüm belgelerin ve eklerinin hazır olduğundan emin olun.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Belgeleri