Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Tarihçe

İlklerin Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 1982-83 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu çatısında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. Bölümümüz, 1987 yılında Edebiyat Fakültesi’ne bağlanmıştır. 1992 yılında Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı, 2007 yılında ise Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı kurulmuştur. Bu güne kadarki Bölüm Başkanları sırasıyla, Prof. Dr. Saadet Bozkurt, Prof. Dr. Deniz Bozer, Prof. Dr. Berrin Aksoy, Prof. Dr. Ayfer Altay, Prof. Dr. Sibel Bozbeyoğlu ve Prof. Dr. Mümtaz Kaya'dır. Bölüm başkanlığı görevini şu anda Prof. Dr. Ayşe Şirin Okyayuz yürütmektedir. Bölüme kadrolu olarak alınan ilk akademik personel Prof. Dr. Ayfer (Akansel) Altay, Prof. Dr. Berrin (Karayazıcı) Aksoy ve daha sonra Doç. Dr. Aymil Doğan’dır. Ardından Doç. Dr. Asalet Erten bu bölümde çalışmaya başlamıştır. Bununla birlikte Türkiye’de çeviribilim alanında eğitim alarak bu alanda ders vermeye başlayan ilk öğretim üyesi de halen bölümümüzde çalışmakta olan Yrd. Doç. Dr. Elif Ersözlü’dür.

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nün kuruluş amacı, bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve benzeri birçok konuda ve çağın gerekleri doğrultusunda gelişmekte olan yeni alanlarda İngilizce-Türkçe, Fransızca-Türkçe ve Almanca-Türkçe dil çiftleri çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek bilgili, kültürlü, entelektüel altyapıya sahip, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmektir. 2009 yılı itibariyle bölümümüz daha derinlikli ve profesyonel sözlü ve yazılı çeviri eğitimi vermeye başlamıştır. Buna göre lisans öğrencileri 5. dönem başlangıcında Sözlü Çeviri Yatkınlık Sınavı’na girerek başarılı oldukları takdirde öğrenimlerine sözlü çeviri grubunda devam etmekte ve böylece öğrencilere istekleri, yetenekleri, bilgi ve becerileri doğrultusunda daha kaliteli bir eğitim sunmak hedeflenmektedir. Öğrenciler bu programın sonunda sözlü çevirmen olarak mezun olmaktadırlar.

Gelişerek Çeşitlenen Programlar

Bölümümüzde 2003-2004 öğretim yılında İki Dilli Diploma programına başlanmıştır (Yürürlülükten kaldırılmıştır). 2007-2008 öğretim yılından itibaren Strazburg Üniversitesi’yle birlikte Strazburg Diploması Programı eğitimi verilmektedir. Bugüne kadar 25 öğrenci Strazburg Diploması Programı’ndan mezun olmuştur. 2009-2010 öğretim yılından itibaren kendi öğrencilerimize Çift Anadal eğitimi, Üniversitemizin diğer bölümlerine ise Yandal eğitimi verilmektedir. Tüm bu programlar ile birlikte Staj Programı, zaman içinde standartlaştırılmış, ilgili kılavuzlar hazırlanmış ve yürütme koordinatörlere bağlanarak karar alma mekanizması ile öğrenci arasındaki bilgi akışı ve danışmanlığın daha sağlıklı bir şekilde işlemesi sağlanmıştır. Öğrencilerimiz bölüm web sayfası ile birlikte koordinatörlerin kişisel web sayfaları ve resmi sosyal medya hesaplarından programla ilgili bilgi edinmekte, sorularına en kısa sürede yanıt bulmakta ve sorunlarını giderebilmektedir. Öğrencilerin öğretim görevlileri koordinatörlüğünde kurduğu tematik e-posta grupları yine bilgi akışını hızlandıran bir gelişme olarak zaman içinde ortaya çıkmıştır. Bölümün hedefleri arasında internet üzerindeki bilgi ve belge paylaşımını bütünleşik bir uzaktan eğitim platformu üzerine yerleştirmek ve bir mezun veri tabanı oluşturmak bulunmaktadır.

Bölüm müfredatı sürekli izlenmekte olup, tarih içinde çağın ve piyasanın gereklerine ve dünyadaki çeviri eğitiminin gelişimine paralel bir şekilde değişikliklere uğrayarak yenilenmektedir. 2001 yılında Bologna süreci ve ikili protokol kapsamında bölüm müfredatı Strazburg Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün müfredatı ile uyumlu hale getirilerek Çift Diploma Programı’na zemin hazırlanmıştır. 2009-2010 öğretim yılı itibariyle gerçekleşen son değişiklik ile bölüm, temel derslerin yanı sıra modüler yapısı, Mizah Çevirisi, Kadın Araştırmaları ve Çeviri, Araştırma Teknikleri, Türk İşaret Dili gibi Türkiye’de ilk sayılabilecek seçmeli dersleri, çeviri araçları, film ve altyazı çevirisini konu edinen teknik ağırlıklı dersleri ile çağının ötesinde, bilimsel derinliğe sahip ve iş dünyasının beklentilerini karşılayan bir müfredata kavuşmuştur. Bu derslerin verilebilmesi için teknik olanaklar giderek arttırılmış, bu bağlamda Çeviri Araçları, Terim Çalışmaları, Çevirmenler için Bilgi Teknolojileri gibi derslerin verildiği bilgisayar dersliği kurulmuş ve kapasitesi zaman içinde arttırılmış, bilgisayarlar yenilenmiş ve yazılımlar güncellenmiştir.

Zenginleşen Akademik Birikim

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü akademik kadrosunu her geçen yıl daha da zenginleştirerek, çeviribilimin farklı alanlarında başarılı çalışmalar ortaya koyan öğretim elemanları ile araştırma ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümün akademik kadrosu çeviri literatürünü yakından takip etmekle kalmayıp Hindistan’dan Japonya’ya, ABD’den, Çin Halk Cumhuriyeti’ne kadar geniş bir coğrafyada bildiriler sunarak, dünyaca ünlü dergilerde makaleler yayınlayarak çeviribilime katkıda bulunmaktadır. Bölümün akademik kadrosu Türkiye’de çeviri alanında pek çok ilke imza atmıştır. Bunların arasında çeviribilim alanında ilk doçentlik derecesinin bölüm elemanları tarafından alınması; tıp çevirisi, hukuk çevirisi ve sözlü çeviri alanlarında ilk akademik kitapların yazılması ve yayınlanması ile sözlü çeviri alanında ilk doktora ve doçentlik derecelerinin alınması sayılabilir. Bunun yanı sıra bölüm elemanları geçmişten bu yana Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki kurum ve kuruluşlara bölümde birlikte oluşturulan bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır. Bu öğretim faaliyetleri arasında, TBMM’nin çevirmen kadrosuna, Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen bir eğitim programında devlet kurumlarının çevirmen kadrolarına verilen AB hukuku ve AB metinleri çevirisi dersi; AB Bakanlığı, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Birimi, Bakü Azerbaycan Diller Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu gibi kurumlara verilen çeviri araçları eğitimleri sayılabilir. Bölümün öğretim elemanları geçmişten bu yana kendilerini geliştirmek için yine yurt içi ve yurt dışındaki pek çok akademik öğretim faaliyetine katılmaktadır. Öğretim elemanlarımızın stajyer/öğrenci olarak katıldıkları bu türden programlar arasında 1990 yılında AB Komisyonu ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın AB Hukuku ve AB metinleri çevirisi alanında sunduğu 6 aylık staj, 2012 yılında çeviribilim alanında dünyanın en saygın yaz okullarından biri olan CETRA’da sözlü çeviri temalı yaz okulu, TermNet tarafından Köln’de düzenlenen terimbilim eğitimi sayılabilir. Bölüm geçmişinden bu güne çok sayıda uluslararası konferansa da ev sahipliği yapmıştır. Bunlara ek olarak akademik personelimiz Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli birimlerine hem yazılı hem sözlü çeviri desteği sağlamaktadır. Bu faaliyetlerin arasında bölümün 2012 yılı itibariyle güncel web sayfasının bölümümüzce İngilizceye çevrilmesi de yer almaktadır.

Hocaları Yetiştiren Okul

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kurulduğu günden bu yana toplam 1414 mezun vermiştir. Mütercim ve Tercümanlık lisans diplomasına sahip öğrenciler için geniş bir kariyer yelpazesi bulunmaktadır. Mezunlar, özel sektör ve devlet sektörünün çevirmen gerektiren bütün kurum ve kuruluşlarında, örneğin ticaret, dış ilişkiler, teknik, bilim, hukuk, tıp, medya, yayıncılık ve turizm alanlarında çalışma olanağına sahiptir. Mezunlarımız henüz öğrencilik sürecinde uluslararası organizasyonlarda çevirmenlik yapmakta ve staj olanağı sayesinde geçmişten bu yana sektörle dirsek teması halinde bulunmaktadırlar. Bölümün akademik personelini kendi altyapısından yetiştirmesi, usta-çırak ilişkisinin sağlamlaşmasına ve Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık ekolünün oluşmasına yardımcı olmuştur. Bu ekol mezunların çeviriye bakış açılarından, profesyonelliklerine, etik değerleri sahiplenişlerinden, diğer mezunlarla ilişkilerine kadar pek çok noktada kendini belli etmektedir. Özellikle Ankara çeviri camiasında Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü mezunu olmak bir itibar unsuru olagelmiştir.

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü ile birlikte ülkemizde çeviri alanında akademik düzeyde eğitim veren ilk bölümdür. Dolayısıyla şu anda Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinde çalışan sayısız akademisyen bölümümüzden mezun olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarih içinde kendisine çeviribilim alanında bir ekol yaratabilmiş ve “hocaları yetiştiren okul” olarak haklı bir üne kavuşmuştur.

Tüm bunların ışığında geçmişin birikimini eskiyip yıpranmadan geleceğe taşımayı hedefleyen Mütercim ve Tercümanlık Bölümü zaman içinde açılan anabilim dalları, zenginleşen akademik kadrosu, öğrenci profili ve teknik olanakları ile ülkemizde bulunan ve sayıları yaklaşık 55’e varmış mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri arasında son derece önemli ve önde gelen bir konumda bulunmaktadır. Bununla birlikte geride bırakılan 30 yıl, bölümün sadece dersliklerine, koridorlarına, ofislerine sinmekle kalmamış, Hacettepe Mütercim ve Tercümanlık ailesinin bir parçası olmuş her bireyde yaşamaya devam eden bir tür “bölüm ruhu” oluşmasını sağlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarihi boyunca tüm somut başarılarının yanı sıra bu ruhun korunmasına ve güçlenmesine büyük önem vermiştir.

Anabilim Dalları

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı bölümün ilk anabilim dalıdır. Dolayısıyla, bölümün tarihi aynı zamanda anabilim dalının da tarihidir denilebilir. 1992 yılında bu anabilim dalında Yüksek Lisans Programı açılmıştır. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı yüksek nitelikli öğrenci profili ve mezun ağı, öğretim üye ve görevlilerinin dünyanın dört bir yanında yürüttüğü bilimsel çalışmalar, geçmişi 30 yıla dayanan bilgi birikimi ve ekolü, sürekli yenilenen dinamik yapısı ile Türkiye’de çeviribilim ve çeviri pratiği alanlarında standart oluşturan, eğilimleri belirleyen akademik kurumdur.

2011 yılı itibariyle üniversiteye giriş sınavında Türkiye 37.si ile 1284.sü aralığındaki öğrenciler İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda yüksek öğrenim görmeye hak kazanmıştır. Anabilim dalı ilk mezunlarını 1988 yılında vermiştir.

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

1992 yılında, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne bağlı olarak kurulduktan sonra günümüzde giderek çoğalan gereksinimlere cevap vermek üzere hukuktan ve iktisattan tıbba, uluslararası ilişkiler, güzel sanatlar ve edebiyattan teknik alanlara kadar uzanan geniş bir yelpazede bilimsel yöntemler ışığında yazılı / sözlü, ardıl / eş zamanlı çeviriler yapabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı, dört yıllık bir program yürütmektedir.

2011 yılı itibariyle üniversiteye giriş sınavında Türkiye 31562.si ile 1599.su aralığındaki öğrenciler Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda yüksek öğrenim görmeye hak kazanmıştır. 1992-1993 öğretim yılında eğitime başlayan anabilim dalı ilk mezunlarını 1996 yılında vermiştir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Devam eden AB müzakereleri ve AB’de Almanya’nın ağırlığı, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin en yoğun olduğu ülkelerin Almanca konuşulan ülkeler olması gibi gerçekler ışığında ortaya çıkan nitelikli Almanca mütercim-tercüman ihtiyacını Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü deneyimi ile karşılamanın hedeflendiği, 2006 yılının son aylarında başlayan kuruluş çalışmaları, Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nın kuruluşunun 24 Nisan 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanması ile sonuçlanmıştır.

2011 yılı itibariyle üniversiteye giriş sınavında Türkiye 293.sü ile 3563.sü aralığındaki öğrenciler Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda yüksek öğrenim görmeye hak kazanmıştır. Anabilim dalı ilk mezunlarını 2011 yılında vermiştir.

Yürütmekte Olduğumuz Programlar

  1. Çift Anadal Programı (ÇAP): Çift Anadal Programı Üniversite’nin belirlediği şartları yerine getiren öğrencilerin, bölümümüzün anadalları arasında gerçekleştirebildiği ve başarılı oldukları takdirde, kendi anabilim dalları haricinde çift anadal yaptıkları anadalın da diplomasını elde etmeye hak kazandıkları programdır. Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencilerimiz, bölümümüzdeki diğer (İngilizce, Fransızca, Almanca) mütercim ve tercümanlık bölümlerinde, "Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi"nde belirtilen koşulları taşıdığı ve YDYO'nun düzenlediği ikinci yabancı dil sınavından 80 ve üzeri bir puan ya da senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınav puanı aldığı takdirde, üçüncü ya da beşinci sömestrler arasında ilgili bölümlerde Çift Anadal yapabilmektedir. Çift Anadal Programı Edebiyat Fakültesi’nde ilk kez bölümümüzde başlamıştır.
  2. Strazburg Diploması Programı: Çift anadal programında olan öğrencilerin yanı sıra bölümün çeviri eğitimi verdiği iki yabancı dili iyi düzeyde bilen öğrenciler, 3. sınıfın sonunda belirli gerekli yerine getirip, belirli derslerde başarılı olduktan sonra, Strazburg ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir jüri tarafından yapılacak olan sınava girerler. Bu sınavda da başarılı olan ve Strazburg Diploması Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler 4. yılın sonunda hem Hacettepe hem de Strazburg Üniversitesi’nin diplomasını alır. Çift diplomalı öğrenciler, isterlerse bölümü bitirdikten sonra 5. yılda Strazburg Üniversitesi yüksek lisans programının ikinci yılına kendi olanakları ile katılabilir ve başarılı olmak koşuluyla Strazburg Üniversitesi'nin Yüksek Lisans diplomasını da alabilir. Bu program Fransız Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.
  3. Yan Dal Programı: Edebiyat Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde, kontenjanlar çerçevesinde Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nün sunduğu belirli dersleri alarak, öğrenimlerinin sonunda başarılı oldukları takdirde bölümün vereceği yan dal sertifikasını almaya hak kazanırlar.
  4. Staj Programı: Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için öğrenim gördükleri gruba göre sözlü ya da yazılı çeviri stajı yapması ve 8. dönemde verilen Sözlü ya da Yazılı Çeviri Stajı dersinde başarılı olmaları zorunludur. Öğrenciler öğrenim gördükleri anabilim dalının staj koordinatörü rehberliği ile herhangi bir özel şirket ya da devlet dairesinde en az 15 işgünü, en fazla 3 ay çeviri stajı yapar. Dersi aldıklarında ise bölümümüzce hazırlanmış Staj Kılavuzu’nda belirtilen şekilde staj klasörlerini hazırlayıp, değerlendirmesi için ders sorumlusuna teslim ederler. Staj sürecinin sorunsuz geçmesi için staj koordinatörleri gerekli evrakı yakından takip etmekte ve öğrencilerle stajın en başından belgelerin teslim edildiği son noktaya kadar ilgilenmektedir. Yazılı çeviri grubu öğrencileri stajlarında çevirmenliğin haricinde editörlük, yayın koordinatörlüğü gibi görevler de üstlenebilmektedir. Sözlü çeviri grubunda olan öğrencilerin olanaklar ölçüsünde, öğretim elemanlarının sorumluluğunda Ankara içi ve dışında düzenlenen kongrelere andaş çevirmen olarak katılarak deneyimlerini artırma olanağı sağlanır. Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan bu yana Ankara’nın çevirmen istihdam eden tüm kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmektedir. Bu kurumların arasında TBMM, Bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi, Tübitak, TRT, Birleşmiş Milletler bulunmaktadır. Yanı sıra öğrencilerimiz, Hürriyet Daily News gibi yabancı dilde yayın yapan gazete ve çeviri yayınlayan dergilerde çalışabilmekte, hatta çeviri haricinde kendi haberlerini de yapabilmektedirler. Deneyimlerimiz ve işverenlerin öğrencilerimize verdikleri değerlendirme puanları, staj programının hem öğrenci hem de işveren açısından son derece faydalı olduğunu ve programın öğrencilerimize deneyim kazandırmanın ötesinde onlara iş dünyasının kapılarını henüz öğrenciyken araladığını göstermektedir.

Sözlü Çeviri Eğitimi Programı

Bölümümüz sözlü çeviri çalışmaları ve uygulamaları açısından da birçok ilke imza atmıştır. Bölümümüz akademik kadrosundan bir öğretim üyesi, çeviri alanında açılan ilk okul olan Cenevre Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Yüksek Okulu’nun Eğiticilerin Eğitimi programına Avrupa Parlamentosu bursu ile katılmıştır ve ülkemizdeki ilk betimsel ve deneysel çalışmaları, tezleri Bölümümüzde yönetmektedir. Sözlü çeviri derslerine giren öğretim üyelerimiz, bu alanın uygulama boyutunda profesyonel olarak sözlü çeviri yapmakta; böylelikle derslerini her alanda hem güncel bilgilerle donanık olarak gerçekleştirmekte, hem alanın gerektirdiği zihinsel beceriler açısından aktif kalmakta hem de araştırmaları ve tezleri bu deneyimler doğrultusunda yönlendirmektedirler. Ayrıca üniversite dışından gelen ve bu alanda akredite olmuş profesyonel sözlü çevirmenler de bölümümüz öğrencilerine ders vermekte ve yatkınlık sınavında jüri olarak görev almaktadırlar. 1991 yılında 36 kişiye hizmet vermek üzere inşaatı tamamlanan andaş (simultane) çeviri eğitim laboratuvarının, 2012 güz döneminde yepyeni ve benzersiz özelliklere sahip olarak, 50 kişiye hizmet vermek üzere yenilenmiş haliyle açılışı yapılacaktır. 1999 depremlerinden sonra, Çeviri Derneği (sivil toplum kuruluşu olarak), üniversite ve sivil savunma teşkilatının üçlü işbirliği doğrultusunda İstanbul Üniversitesince başlatılan ve dünyada benzeri olmayan bir çeviri türü olarak Afette Rehber Çevirmenlik çalışmalarında, 2000 yılından bu yana bölümümüz aktif olarak çalışmakta ve eğitim vermektedir. Son eğitim programı geliştirme çalışmasıyla Acil Durum ve Afet Çevirmenliği dersine bölüm müfredatında da yer verilmiştir. Bölümümüzden bir öğretim üyesi, Üniversitemizin HAMER (Hacettepe Üniversitesi Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi) Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir; dolayısıyla, bu merkezle “organik bağ” kurulmuş olarak çalışmalar sürdürülmektedir. Buna ek olarak, yine ülkemizde ilk kez Mahkeme Çevirmenliği ve Sağlık Çevirmenliği dersleri sözlü çeviri toplum çevirmenliği kapsamında Bölümümüzün eğitim programında yer almıştır. Yeterlik Sınavı ile sözlü gruba ayrılmış öğrenciler ile sınav uygulamaya konulmadan önce mezun olan öğrencilerimiz, serbest konferans çevirmeni olarak, kurumlarda, özel sektörde ve projelerde profesyonel sözlü çevirmen olarak çalışmaktadır. Mezunlarımızın arasından birçok konferans çevirmeni de Türkiye Konferans Çevirmenleri Derneği (TKTD) bünyesinde kariyerlerine devam etmektedir.

Yüksek Lisans

Bölümümüzün İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimi 1992 yılında başlamıştır. İçinde bulunan bilimsel eğilimler ile koşut bir şekilde devam eden çalışmalar zaman içinde salt çeviri eleştirisinden sosyoloji, bilişsel bilimler, psikoloji, tıp, hukuk, adli bilimler, spor bilimleri vs. gibi alanlarla birleşerek disiplinler arası bir nitelik kazanmıştır. Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarda kimi zaman kızıl ötesi göz izleme cihazı gibi modern tekniklerinden yararlanmakta, kimi zaman saha çalışmaları ile veri toplamaktadır. Bu şekilde hazırlanan tezler çeviribilimin sınırlarını genişletmekte ve ona yeni ufuklar kazandırmaktadır. Program başladığından bu yana bölüm bünyesinde 100’ün üzerinde yüksek lisans tezi yazılmıştır. Bölümümüzün Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimi 2018 yılında başlamıştır.

Doktora

İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programının amacı çeviriyi bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almaktır. Program, yazılı ve sözlü çevirisi olgusunu kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel yaklaşımlarla araştırma amacını taşır. Türk kültürünün diğer kültürlerle etkileşimini ve kendi içinde evrilişini çeviri üzerinden aydınlatmayı hedefleyen programda kültürel süreçler sosyoloji, edebiyat, tarih, siyasetbilim, dilbilim ve kültür araştırmaları gibi farklı disiplinleri içeren bir bakış açısı ile yürütülür. Disiplinlerarası bir bakış açısı benimseyen bu programa kabul edilmek için adayların Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğine göre gerekli görülen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programı minimum dört akademik yıldan oluşmaktadır. Programda önkoşullu ders bulunmamaktadır. İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora programından mezun olmak için öğrencilerin Hacettepe Üniversitesinin yürürlükteki Lisansüstü Eğitim ve Sınav Yönetmelik koşullarını sağlamaları, toplamda 240 AKTS kredilik karşılığı olan Bölüm dersleri almaları, alandaki yetkinliklerini ölçen ve tez yazım sürecine hazır olup olmadıklarını belirleyen doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlamaları ve alana katkıda bulunur nitelikte ve hacimde bir doktora tezi çalışması yapmaları ve savunmaları zorunludur.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

Çeviribilim ve Uygulamaları dergisi Türkiye’de alanında ilk akademik dergidir. Dergimiz 1991 yılında yayına başlamış, o tarihten bu yana ulusal ve uluslararası akademik yayınlarla yayın hayatına devam etmektedir. Çeviribilim ve Uygulamalar hakemli bir dergidir ve MLA ile indekslenmektedir. Dergi yılda bir kez çıkmaktadır. Derginin yayın kurulunda Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail gibi ülkelerde yer alan üniversitelerde çalışan saygın akademisyenler yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Çeviri Topluluğu (HÜÇEV)

Hacettepe Üniversitesi Çeviri Topluluğu, bilinen adıyla HÜÇEV, 2000 yılında bir grup Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencisi tarafından, Prof. Dr. Aymil Doğan’ın öncülüğünde kurulmuştur. Kurulduğundan bu yana okulumuzda çeviri sektörü ile ilgili bir çok konferans ve konuşmalara ön ayak olmuştur. 2012 yılında okulumuz akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Elif Ersözlü ‘Atasözlerin Çevirisinde Karşılaşılan Sorunlar’ adlı konferans düzenlemiştir. 24 Mayıs 2013 tarihinde ise topluluğumuz aracılığıyla 'Top Çevirmenlerde' adlı konferansta Altuğ GÜNAYDIN, Emre ATASOY, Emre İSHAK ve Mustafa KIRAN konuşmacı olarak Vuslat AY sunucu olarak konuğumuz olmuştur. Aynı yılda, dönem boyunca sürecek olan ‘Araştırma Teknikleri Atölyeleri’nin çalışmasına başlanmıştır. Arş. Gör. Alper KUMCU'nun öncülüğü ile düzenlenen "Çeviribilimde Deneysel Çalışmalar" adlı atölye 20 Mart 2013 yılında bölümümüzde yapılan ilk atölyelerden biridir. Çeviri sektöründen kurumlar ve meslek erbabları bölümümüzde sunumlar yapmıştır; Nubuto Cloud'un ‘Bulut ve Bilişim’ adlı konferansı ve TRT haber dairesi çevirmeni Baybars Öncü ile 'Çevirmenlik Mesleği Üzerine ' adlı konuşmaları, bunlara birer örneğimizdir. HÜÇEV’in şu anki akademik danışmanları Prof. Dr. Aymil DOĞAN ve eş danışman Arş.Gör.Dr. Alper KUMCU'dur. Bütün bunların dışında kermesler, tanışma yemekleri, şehir içinde ve dışında geziler, konferanslara katılım, Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (TÜÇEB) ile toplantıları ile HÜÇEV, aktif bir topluluk olmuştur ve olmaya devam edecektir.