Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Yayınlar

Name, Surname

Name of the Book

Year

Asalet ERTEN

Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi

2003

Sezai, ARUSOĞLU

Français Français Exercises de Grammaire

2005

Asalet ERTEN

Uluslararası Çeviribilim Konferansı Bildirileri - Çeviribilimde Yeni Ufuklar

2006

Sezai ARUSOĞLU

Français Français 2 Exercises de Grammaire et de Traduction Niveau 2

2010

Asalet ERTEN

Çocuk Yazını Çevirisine Yaklaşımlar

2011

Sezai ARUSOĞLU

Tıp Alanında Fransızca – Türkçe Çeviri Kılavuzu

2013

Sezai ARUSOĞLU

Français pour les Professionnels de la Santé – Sağlık Meslekleri Çalışanları için Fransızca

2014

Aymil DOĞAN

Sözlü ve Yazılı Çeviri Odaklı Söylem Çözümlemesi

2014

Ayşen Zeynep ORAL

Akıllı Türk İşaret Dili Hazırlık Kitabı

2015

Susanne KLINGER

Translation and Linguistic Hybridity: Constructing World-View

2015

Aymil DOĞAN

Sözlü Çeviri Çalışmaları ve Uygulamaları

2015

Nurhan BAŞ

Görsel – İşitsel Çeviri Dublaj ve Sesli Betimleme

2016

Sezai ARUSOĞLU

Hukuk Alanında Fransızca Türkçe Çeviri Kılavuzu – Guide de Traduction Français Turc en Droit

2016

Dilek TURAN

Sağlık Hizmetlerinde Sözlü Çeviri

2016

Ayşen Zeynep ORAL

Türk İşaret Dili Çevirisi

2016

Ayşe Şirin OKYAYUZ

 Altyazı Çevirisi

2016

Ayşe Şirin OKYAYUZ & Mümtaz KAYA

Görsel İşitsel Çeviri Eğitimi

2017

Ayşe Şirin OKYAYUZ

Ayrıntılı Altyazı Çevirisi

2019

Ayşe Şirin OKYAYUZ

Görsel İşitsel Çeviri ve Engelsiz Erişim

2019

Akademik personelimizin diğer yayınları ile ilgili bilgiye personel sayfasındaki AVESİS ve ORCID bağlantılarından ulaşılabilir.